Den Dynamiske Landsby - Vorbasse

Det er foreningens formål at udforske Vorbasse landsby og
-sogn i både historisk og nutidigt perspektiv og identificere både positive og
negative fremtidige tendenser. Foreningen skal sørge for, at resultaterne når så
bredt ud som muligt.

Arbejdsprocessen skal involvere så mange som muligt, således at mange får
ejerskab til det samlede billede af landsbyen, der produceres. Arbejdsprocessen
skal have en oplysende, samlende og interesse-skabende virkning indadtil og skal
samtidig vække nysgerrighed og give viden udadtil.

Vil du være medlem af Den dynamiske landsby og dermed bakke op om arbejdet, kan der indbetales kontingent til vores konto i Sparekassen Kronjylland 6233 4200701122. Kontingent 50 kr. pr. person. Der kan betales via mobilpay nr. 91447.