Landdistrikternes temadag om frivillighed i Vorbasse Fritidscenter