Møde med bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd